Тагоре спроти Ганди

ДАВЧЕ НАСЕВСКИ Додека кристално проѕирни (т)ечат политичките дуели на телевизиските екрани (екраните се направени од течен кристал), се сетив на еден постар филм, кој, освен симболиката на насловот („Крамер против Крамер“), нема ништо заедничко со новата македонска реалност. „Крамер против Крамер“ се позиционира (по зборовите на еден познат критичар)