притисни ентер »

Генерален штрајк поради пензиските реформи во Бразил

Генерален штрајк поради пензиските реформи во Бразил

Во Бразил денаскапочна генерален штрајк на синдикатите на работниците кои протестираат против реформите во пензискиот систем за кои моментално се расправа во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажите и на 62 за жените, како и да ги зголеми придонесите за работниците. извор:

Генерален штрајк во Бразил поради пензиски реформи

Генерален штрајк во Бразил поради пензиски реформи

Во Бразил денеска почна генерален штрајк на работничките синдикати, кои се против реформа во пензискиот систем за која моментно се дискутира во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажи и 62 години за жени, како и да ги зголеми придонесите за работниците. Штрајкот веројатно ќе

Генерален штрајк во Бразил поради  реформи во пензискиот систем

Генерален штрајк во Бразил поради реформи во пензискиот систем

Во Бразил денеска почна генерален штрајк на работничките синдикати, кои се против реформа во пензискиот систем за која моментно се дискутира во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажи и 62 години за жени, како и да ги зголеми придонесите за работниците. Штрајкот веројатно ќе

Генерален штрајк во Бразил поради пензиски реформи

Генерален штрајк во Бразил поради пензиски реформи

Во Бразил денеска почна генерален штрајк на работничките синдикати, кои се против реформа во пензискиот систем за која моментно се дискутира во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажи и 62 години за жени, како и да ги зголеми придонесите за работниците. Штрајкот веројатно ќе

Бразилците штрајкуваат против реформа на пензискиот систем

Бразилците штрајкуваат против реформа на пензискиот систем

Во Бразил денеска почна генерален штрајк на работничките синдикати, кои се против реформа во пензискиот систем за која моментно се дискутира во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажи и 62 години за жени, како и да ги зголеми придонесите за работниците. Штрајкот веројатно ќе

Во Бразил генерален штрајк поради пензиски реформи

Во Бразил генерален штрајк поради пензиски реформи

Во Бразил денеска почна генерален штрајк на работничките синдикати, кои се против реформа во пензискиот систем за која моментно се дискутира во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажи и 62 години за жени, како и да ги зголеми придонесите за работниците. Штрајкот веројатно ќе

Генерален штрајк поради пензиските реформи во Бразил

Генерален штрајк поради пензиските реформи во Бразил

Во Бразил денаскапочна генерален штрајк на синдикатите на работниците кои протестираат против реформите во пензискиот систем за кои моментално се расправа во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажите и на 62 за жените, како и да ги зголеми придонесите за работниците. извор:

Генерален штрајк поради пензиските реформи во Бразил

Генерален штрајк поради пензиските реформи во Бразил

Во Бразил денаскапочна генерален штрајк на синдикатите на работниците кои протестираат против реформите во пензискиот систем за кои моментално се расправа во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажите и на 62 за жените, како и да ги зголеми придонесите за работниците.

Генерален штрајк во Бразил поради пензиски реформи

Генерален штрајк во Бразил поради пензиски реформи

Во Бразил денеска почна генерален штрајк на работничките синдикати, кои се против реформа во пензискиот систем за која моментно се дискутира во Конгресот. Бразилската Влада планира да ја зголеми старосната граница за заминување во пензија на 65 години за мажи и 62 години за жени, како и да ги зголеми придонесите за работниците. Штрајкот веројатно ќе