Користење на „црните пари” за купување на недвижнини

Перењето пари преку трансакции со недвижнини ги интегрира црните фондови во економијата, притоа обезбедувајќи сигурна инвестиција. Тоа им овозможува на криминалците да уживаат во средствата и приходите од средства кои го камуфлираат потеклото на парите што се користат за плаќање. Злоупотребата на секторот на недвижнини веќе долго време се опишува како