Кратка приказна со животна порака: „Мамо, зошто плачеш?“

Една кратка приказна, а во неа животна порака. Вреди да ја прочитате. Едно момче ја прашало својата мајка : ”Зошто плачеш?” “Затоа што сум жена.” – му одговорила таа. “Не разбирам.” – рекло момчето. Мајката само го прегрнала и кажала : ” Никогаш и нема да разбереш.” Подоцна го прашало својот татко : “Зошто мама плаче без причина ?” “Сите жени плачат