Островите на слободата

Ова е тешко и чудно доба кога поимањето за човечкото и човечноста се трансформира со неподнослива леснотија, а непосредното минато се чини безначајно и далечно, како да не ни се случило нам. Погубна е рамнодушноста и леснотијата со кои се напушта јадрото на тоа што нѐ прави разумни битија што градат, негуваат и бранат вредности. Моралот е како последната