Зошто арбитража, а не суд?

Кога зборуваме за правдата и правичноста, не можам, а да не споменам еден парадокс кој постои кај нас, а тоа е постојаното незадоволство и укажување на граѓаните и деловниот свет за нефункционирањето на правната држава и владеењето на правото, недовербата во судскиот систем, проблемот со долгите судски постапки и со наплатата на побарувањата, а притоа