Требенишко кале е важно и за културно-туристичкиот развој на Дебрца

На познатиот археолошки локалитет се откриени и остатоци од средновековен град чие име најверојатно е Дебрец Локалитетот Требенишко кале во селото Требеништа, кој е дел од општината Дебрца, деновиве повторно го привлече вниманието на јавноста со најновите археолошки податоци, кои таму се откриваат со прекини од 1927 година, при што последните истражувања