Македонската уметница Шќипе Мехмети во „Риека – европска културна престолнина“

Изложба на графики на македонската уметница Шќипе Мехмети е отворена во Риека, Хрватска, во рамките на манифестацијата „Европска културна престолнина за 2020 година“. Изложбата е резултат на културната соработка на ЈУ дом на културата „Кочо Рацин“ од Скопје и македонското друштво „Илинден“ од Риека. Мехмети во изминатите години има учество во голем