притисни ентер »

Цапа бара од Владата финансиска поддршка и за бањскиот туризам

Цапа бара од Владата финансиска поддршка и за бањскиот туризам

Владата мора да даде финансиска поддршка за бањскиот туризам, а со тоа и на нашата компанија, зашто во спротивно се доведува во прашање нејзиниот опстанок и судбината на 250-те вработени. Ова за новинарите го изјави сопственикот на „Дебарски бањи-Цапа“, Меџит Цапа, на испраќањето на дел од затекнатите граѓани во Дебар, поради прогласувањето на кризната

Цапа бара од Владата финансиска поддршка и за бањскиот туризам

Цапа бара од Владата финансиска поддршка и за бањскиот туризам

Владата мора да даде финансиска поддршка за бањскиот туризам, а со тоа и на нашата компанија, зашто во спротивно се доведува во прашање нејзиниот опстанок и судбината на 250-те вработени. Ова за новинарите го изјави сопственикот на „Дебарски бањи-Цапа“, Меџит Цапа, на испраќањето на дел од затекнатите граѓани во Дебар, поради прогласувањето на кризната

Корона вирусот се заканува да стави клуч на бањскиот туризам во земјава

Корона вирусот се заканува да стави клуч на бањскиот туризам во земјава

Владата мора да даде финансиска поддрѓка во спротивно се доведува во прашање нејзиниот опстанок и судбината на 250-те вработени, изјави сопственикот на „Дебарски бањи-Цапа“, Меџит Цапа, на испраќањето на дел од затекнатите граѓани во Дебар, поради прогласувањето на кризната сосотојба, а кои беа сместени во бањскиот локалитет во Бањиште. -Состојбата

Цапа бара од Владата финансиска поддршка и за бањскиот туризам

Цапа бара од Владата финансиска поддршка и за бањскиот туризам

– Владата мора да даде финансиска поддршка за бањскиот туризам, а со тоа и на нашата компанија, зашто во спротивно се доведува во прашање нејзиниот опстанок и судбината на 250-те вработени. Ова за новинарите го изјави сопственикот на „Дебарски бањи-Цапа”, Меџит Цапа, на испраќањето на дел од затекнатите граѓани во Дебар, поради прогласувањето на кризната