притисни ентер »

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Девизните резерви се во сигура сона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. -Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Девизните резерви се во сигура сона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. -Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Девизните резерви се во сигура сона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. -Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за

НБРМ: Позитивен раст на светската економија споредбено со октомври минатата година

НБРМ: Позитивен раст на светската економија споредбено со октомври минатата година

Позитивен раст на светската економија забележува Народна банка на Република Северна Македонија во нејзината месечна анализа. „Најновите согледувања за растот на светската економија се поповолни во споредба со октомвриските проекции како резултат на одобрувањето повеќе вакцини за употреба и почетокот на вакцинацијата во дел од развиените земји од декември

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

-Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за амбиентот за спроведување на монетарната политика се главно непроменети во однос на претходните оцени. Девизните резерви и натаму се во сигурната зона. Остварувањата заклучно со крајот на 2020 година се подобри од

НБРМ: Позитивен раст на светската економија споредбено со октомври минатата година

НБРМ: Позитивен раст на светската економија споредбено со октомври минатата година

Позитивен раст на светската економија забележува Народна Банка на Република Северна Македонија во нејзината месечна анализа. „Најновите согледувања за растот на светската економија се поповолни во споредба со октомвриските проекции како резултат на одобрувањето повеќе вакцини за употреба и почетокот на вакцинацијата во дел од развиените земји од декември

НБ: Во сигурна зона се девизните резерви, домашната економија е во поповолни движења

НБ: Во сигурна зона се девизните резерви, домашната економија е во поповолни движења

Девизните резерви се во сигура зона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. – Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за

Народна банка: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Народна банка: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Девизните резерви се во сигурна зона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. – Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Девизните резерви се во сигура сона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. -Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Фото: Б. Грданоски Девизните резерви се во сигура сона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. -Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

– Девизните резерви се во сигура сона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. -Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за

Народна банка: Поумерени ефекти од ковид кризата во четвртиот квартал од 2020 година, но високата неизвесност и понатаму е присутна

Народна банка: Поумерени ефекти од ковид кризата во четвртиот квартал од 2020 година, но високата неизвесност и понатаму е присутна

Народната банка ја објави месечната информација за најновите мароекономски показатели – февруари 2021 година. Најновите согледувања на ММФ од јануари за растот на светската економија се поповолни во споредба со октомвриските проекции како резултат на одобрувањето повеќе вакцини за употреба и почетокот на вакцинацијата во дел од развиените земји од

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

НБ: Девизните резерви во сигурна зона, домашната економија со поповолни движења

Девизните резерви се во сигура сона, а расположливите податоци за последниот квартал од 2020 година упатуваат на поповолни движења во домашната економија, оценува Народната банка во објавената месечна информација. -Последните макроекономски показатели и оцени упатуваат на одредени отстапувања во однос на проектираната динамика, но согледувањата за