Како се ширел зборот „шеќер“?

„Шеќер“ најверојатно потекнува од санскритското „саркара“. И тоа е еден од оние зборови кои звучат слично (слатко) во голем број светски јазици. Кристална супстанца за засладување, метафоричен израз на љубов, или еуфемизам за наркотици,„шеќер“ е збор кој секојдневно го користиме дури и кога нештата ги сакаме „без шеќер“. Од санскритското „саркара“