Научниците открија: Постојат четири начини според кои старееме

Дали сте забележале дека некои луѓе изгледаат значително постари од нивни врсници, додека други делуваат како воопшто да не се промениле низ годините? Студија од Универзитетот Стенфорд ги проучуваше процесите на стареење на молекуларно ниво и дојде до заклучок поради кои причини старееме со различна брзина. Истражувањето на оваа тема е во зачеток,