притисни ентер »

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Албанскиот претседател Илир Мета со одбивањето да ја потпише уредба со која на чело на албанската Академија на науките треба да застане Скендер Ѓинуши, се чини влезе во уште еден кофликт. Извршниот совет на оваа институција таквиот чекор на претседателот Мета го оценува како „целосно неважечки“. -Непотпишувањето на уредбата е спротивно со законот,

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Албанскиот претседател Илир Мета со одбивањето да ја потпише уредба со која на чело на албанската Академија на науките треба да застане Скендер Ѓинуши, се чини влезе во уште еден кофликт. Извршниот совет на оваа институција таквиот чекор на претседателот Мета го оценува како „целосно неважечки“. -Непотпишувањето на уредбата е спротивно со законот,

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Албанскиот претседател Илир Мета со одбивањето да ја потпише уредба со која на чело на албанската Академија на науките треба да застане Скендер Ѓинуши, се чини влезе во уште еден кофликт. Извршниот совет на оваа институција таквиот чекор на претседателот Мета го оценува како „целосно неважечки“. -Непотпишувањето на уредбата е спротивно со законот,

Мета во „конфликт” и со албанската Академија на науките

Мета во „конфликт” и со албанската Академија на науките

Албанскиот претседател Илир Мета со одбивањето да ја потпише уредба со која на чело на албанската Академија на науките треба да застане Скендер Ѓинуши, се чини влезе во уште еден кофликт. Извршниот совет на оваа институција таквиот чекор на претседателот Мета го оценува како „целосно неважечки”. -Непотпишувањето на уредбата е спротивно со законот,

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Албанскиот претседател Илир Мета со одбивањето да ја потпише уредба со која на чело на албанската Академија на науките треба да застане Скендер Ѓинуши, се чини влезе во уште еден кофликт. Извршниот совет на оваа институција таквиот чекор на претседателот Мета го оценува како „целосно неважечки“. -Непотпишувањето на уредбата е спротивно со законот,

Албанија: Мета во конфликт и со Академијата на науките

Албанија: Мета во конфликт и со Академијата на науките

Албанскиот претседател Илир Мета со одбивањето да ја потпише уредба со која на чело на албанската Академија на науките треба да застане Скендер Ѓинуши, се чини влезе во уште еден кофликт. Извршниот совет на оваа институција таквиот чекор на претседателот Мета го оценува како „целосно неважечки“. -Непотпишувањето на уредбата е спротивно со законот,

Илир Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Илир Мета во „конфликт“ и со албанската Академија на науките

Албанскиот претседател Илир Мета со одбивањето да ја потпише уредба со која на чело на албанската Академија на науките треба да застане Скендер Ѓинуши, се чини влезе во уште еден кофликт. Извршниот совет на оваа институција таквиот чекор на претседателот Мета го оценува како „целосно неважечки“. – Непотпишувањето на уредбата е спротивно со законот,