Коронавирусот и правилото за 4 Целзиусови степени

Ковид-19 можеби влегол во Шпанија преку отпадни води што биле на вистинската температура за активирање вируси. Со појавата на ковид-19 сите рефлектори се насочија кон Кина. Но што ако вирусот не се појавил во азиската земја , туку бил притаен низ целиот свет сè додека не нашол поволни услови за да заживее? Ова е она што Том Џеферсон од Центарот за