притисни ентер »

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

Босна и Херцеговина по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор. На полноќ БиХ ја презема контролата над својот целокупен воздушен простор, што значи дека небото над БиХ веќе нема да го надгледуваат Србија и Хрватска, туку Агенцијата за давање услуги во воздушната пловидба (БХАНСА), која сега ги контролира летовите на височина до 10

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

На полноќ БиХ ја презема контролата над својот целокупен воздушен простор, што значи дека небото над БиХ веќе нема да го надгледуваат Србија и Хрватска, туку Агенцијата за давање услуги во воздушната пловидба (БХАНСА), која сега ги контролира летовите на височина до 10.000 метри. Оваа Агенција во изминатите пет години интензивно работела за официјално

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

На полноќ БиХ ја презема контролата над својот целокупен воздушен простор, што значи дека небото над БиХ веќе нема да го надгледуваат Србија и Хрватска, туку Агенцијата за давање услуги во воздушната пловидба (БХАНСА), која сега ги контролира летовите на височина до 10.000 метри. Оваа Агенција во изминатите пет години интензивно работела за официјално

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

Босна и Херцеговина по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор. На полноќ БиХ ја презема контролата над својот целокупен воздушен простор, што значи дека небото над БиХ веќе нема да го надгледуваат Србија и Хрватска, туку Агенцијата за давање услуги во воздушната пловидба (БХАНСА), која сега ги контролира летовите на височина до 10

БиХ ја презема контролата над својот воздушен простор

БиХ ја презема контролата над својот воздушен простор

Босна и Херцеговина по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор. На полноќ БиХ ја презема контролата над својот целокупен воздушен простор, што значи дека небото над БиХ веќе нема да го надгледуваат Србија и Хрватска, туку Агенцијата за давање услуги во воздушната пловидба (БХАНСА), која сега ги контролира летовите на височина до 10

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

БиХ по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор

– Босна и Херцеговина по полноќ ја презема контролата над својот воздушен простор. На полноќ БиХ ја презема контролата над својот целокупен воздушен простор, што значи дека небото над БиХ веќе нема да го надгледуваат Србија и Хрватска, туку Агенцијата за давање услуги во воздушната пловидба (БХАНСА), која сега ги контролира летовите на височина до

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

Босна и Херцеговина на 5 декември ќе ја преземе контролата врз својот воздушен простор по 27 години. Сите авиони што ќе летаат над земјата ќе бидат контролирани од Агенцијата за пружање на услуги во воздушната пловидба на БиХ (БХАНСА). Но, и покрај тоа тој процес не е завршен бидејќи БиХ ќе може да го контролира својот воздушен простор, но не и да

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

Босна и Херцеговина на 5 декември ќе ја преземе контролата врз својот воздушен простор по 27 години. Сите авиони што ќе летаат над земјата ќе бидат контролирани од Агенцијата за пружање на услуги во воздушната пловидба на БиХ (БХАНСА). Но, и покрај тоа тој процес не е завршен бидејќи БиХ ќе може да го контролира својот воздушен простор, но не и да

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

Босна и Херцеговина на 5 декември ќе ја преземе контролата врз својот воздушен простор по 27 години. Сите авиони што ќе летаат над земјата ќе бидат контролирани од Агенцијата за пружање на услуги во воздушната пловидба на БиХ (БХАНСА). Но, и покрај тоа тој процес не е завршен бидејќи БиХ ќе може да го контролира својот воздушен простор, но не и да

БиХ ја презема контролата на својот воздушен простор

БиХ ја презема контролата на својот воздушен простор

Сите авиони што ќе летаат над земјата ќе бидат контролирани од Агенцијата за пружање на услуги во воздушната пловидба на БиХ (БХАНСА). Босна и Херцеговина на 5 декември ќе ја преземе контролата врз својот воздушен простор по 27 години. Сите авиони што ќе летаат над земјата ќе бидат контролирани од Агенцијата за пружање на услуги во воздушната пловидба

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

Босна и Херцеговина на 5 декември ќе ја преземе контролата врз својот воздушен простор по 27 години. Сите авиони што ќе летаат над земјата ќе бидат контролирани од Агенцијата за пружање на услуги во воздушната пловидба на БиХ (БХАНСА). Но, и покрај тоа тој процес не е завршен бидејќи БиХ ќе може да го контролира својот воздушен простор, но не и да

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

БиХ по 27 година ја презема контролата врз воздушниот простор

Босна и Херцеговина на 5 декември ќе ја преземе контролата врз својот воздушен простор по 27 години. Сите авиони што ќе летаат над земјата ќе бидат контролирани од Агенцијата за пружање на услуги во воздушната пловидба на БиХ (БХАНСА). Но, и покрај тоа тој процес не е завршен бидејќи БиХ ќе може да го контролира својот воздушен простор, но не и да