Во добрите времиња „Преспа“ ќе нѐ лансираше уште подалеку

Пишува: Денко МАЛЕСКИ Пропуштени политички моменти за решавање проблем не се повторуваат. За некои народи кои имале или сè уште имаат проблеми, велат дека никогаш не пропуштиле шанса да пропуштат шанса. Конечно, и повеќето југословенски народи пропуштија бројни шанси за мирно решавање на своите спорови и дозволија да им се случи војна. Учествувајќи