РЕЦЕНЗИЈА Лоша копија на Никита

Навистина е неверојатно колку многу, односно колку буквално Бесон се повторува самиот себе, бидејќи Никита веројатно во себе го антиципираше сето она што беше негова изворна идеја. Ана Полјатова треба да биде новата Никита. Но, колку и да се обидува познатиот француски режисер, Лик Бесон, во новиот филм „Ана“, да ѝ даде инвентивност и да ја направи