Ленин во советското сликарство (ФОТО)

Советската „Ленинијана“ (назив на целокупната колекција на уметнички дела посветени на Ленин) од периодот од втората до деветтата декада на 20 век се состои од огромна количина слики со ликот на водачот на револуцијата. Само Лениновиот музеј содржи 470 слики со неговиот лик. Погледнете како советските сликари го претставуваа главниот „бог“ на нацијата