Пресметајте: Вашиот „животен број“ открива дали сте добри во кревет

Кога станува збор за сексуалните навики, одредени нумеролошки аспекти покажуваат дека личностите кои стојат зад броевите 3, 5 и 8 имаат силно изразен сексуален апетит. Најпрво, треба да го одредите вашиот „животен број“ така што ќе ги соберете броевите од вашиот датум на раѓање. Пример: 20.05.1980: 2+0+0+5+1+9+8+0= 25. Потоа собирате 2+5=7. Личноста