Предупредувам!

Александар Русјаков Живееме научна фантастика. Сум го кажал ова неколкупати досега. Многумина се убедени дека лесно ќе минеме. Особено оние што мислат дека годината има влијание врз настаните. Па се надеваат дека следната ќе биде подобра. Не им текнува дека годината е заокружено време. Секое време си има свој дух. Духот на времето го прават луѓето