Сексот: Во темно или светло?

Да ве прашаме како сакате да имате секс – на светло или темно, е како да ве прашаме како пиете кафе – со или без шеќер. Оние кои се залагаат за повеќе светлина во сексот или се уверени во начинот на кој тие изгледаат, или се мажи. Тие, како што одлично знаете, сакаат со свои очи да видат се. Можете да бидете апсолутно убедени дека еден маж, кој завршува