притисни ентер »

Оштетени цевки ги оставија земјоделците од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделците од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Оштетени цевки оставија земјоделци од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки оставија земјоделци од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Штипско и Овчеполе без вода заради оштетени цевки за наводнување

Штипско и Овчеполе без вода заради оштетени цевки за наводнување

Штипско и Овчеполе без вода заради оштетени цевки за наводнување Штипско и Овчеполе останаа без вода. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исуши, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Бараат водата од езерото Калиманци што поскору да пристигне до нивите, ако за десеттина

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

ОВЧЕПОЛИЕТО ОСТАНА БЕЗ ВОДА: Вода има, но има дефekти на мрежата кои нема кој да ги поправи

ОВЧЕПОЛИЕТО ОСТАНА БЕЗ ВОДА: Вода има, но има дефekти на мрежата кои нема кој да ги поправи

Овчеполските ниви ќе немаат вода поради глупocт. На сезонците нема кој да им го продолжи договорот за работа. Станува збор за 20 работнииц кои го одржуваат системот од Злетовица до Каратманово и на кои договорите за работа веќе им се истечени. Дополнително има повеќе дефekти на водоводната мрежа, поради кои земјоделците не можат да ги наводнуваат нивите