Нашата НАТО иднина

Специфичните геополитички околности, во кои  Македонија  ја создаде својата државност после Втората светска војна,  како конститутивен елемент на новосоздадената Југославија, создаде и специфични, неповолни за нас геополитички околности во моментите кога ја заокружувавме нашата државност преку патот за независност, во веќе далечната  1991 година. Историјата