Јасни знаци дека се привлекувате еден со друг

Меѓусебната привлечност често може да помине незапазено, ако не знаеме како да ги протолкуваме сигналите од другата страна... Двајцата остварувате контакт со очи. Вашите разговори се малку чудни - поради сексуалните тензии можеби. Стоите еден до друг близу за време на разговорите. Не можете да престанете да се допирате.