Проф. Ванковска: Демакедонизацијата е долгорочен процес, т.е. процес кој е започнат одамна, сега само се заокружува