притисни ентер »

Доколку најдете пари на улица не ги земајте

Доколку најдете пари на улица не ги земајте

Доколку најдете пари на улица не ги земајте Сите како деца не учеа дека ако најдете пара на улица, тоа е знак за среќа. Но, според источните суеверија, тоа е огромна грешка. Штом парите се изгубиле, значи претходниот сопственик можеби имал лоша среќа со нив. Веднаш штом ќе ја земеме парата, ние ја земаме и лошата карма. Значи, ако не сте сигурни дека

Кај нac е знак за cpeќа, но во многy земjи ако нajдете пapи на yлица е огpoмна гpeшка

Кај нac е знак за cpeќа, но во многy земjи ако нajдете пapи на yлица е огpoмна гpeшка

Сите како деца не учеа дека ако најдете пара на улица, тоа е знак за среќа. Но, според источните суеверија, тоа е огромна грешка. Штом парите се изгубиле, значи претходниот сопственик можеби имал лоша среќа со нив. Веднаш штом ќе ја земеме парата, ние ја земаме и лошата карма. Значи, ако не сте сигурни дека милионер ја оставил паричката намерно, подобро

Кај нас е знак за cpeќа, но во многу земји ако најдете пари на улица е огромна грешка

Кај нас е знак за cpeќа, но во многу земји ако најдете пари на улица е огромна грешка

Сите како деца не учеа дека ако најдете пара на улица, тоа е знак за среќа. Но, според источните суеверија, тоа е огромна грешка. Штом парите се изгубиле, значи претходниот сопственик можеби имал лоша среќа со нив. Веднаш штом ќе ја земеме парата, ние ја земаме и лошата карма. Значи, ако не сте сигурни дека милионер ја оставил паричката намерно, подобро

Доколку најдете пари на улица не ги земајте

Доколку најдете пари на улица не ги земајте

ИЗВОР Скопје 24 | ноември 21, 2020 Сите како деца не учеа дека ако најдете пара на улица, тоа е знак за среќа. Но, според источните суеверија, тоа е огромна грешка. Штом парите се изгубиле, значи претходниот сопственик можеби имал лоша среќа со нив. Веднаш штом ќе ја земеме парата, ние ја земаме и лошата карма. Значи, ако не сте сигурни дека милионер