Домување

Вазната со свежо цвеќе најдобар украс Еден од убедливо најестетските детали во просторот е вазната со свежо цвеќе. Сѐ почесто на рафтовите во продавниците забележуваме вазни во форма на скулптура, кои се вистинско ремек-дело. Мошне се необични и изгледаат ефективно во ентериерот, дури и ако не се потхранети со цвеќе. Особено популарни во последно време