притисни ентер »

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни катастрофи. „Поради ограничувањата во движењето, родителите одлучуваат

УНИЦЕФ: Поради Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни катастрофи. „Поради ограничувањата во движењето, родителите одлучуваат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни

УНИЦЕФ предупредува: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ предупредува: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни катастрофи. „Поради ограничувањата во движењето, родителите одлучуваат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку деца се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку деца се вакцинираат

УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни катастрофи. „Поради ограничувањата во движењето, родителите одлучуваат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

– УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни катастрофи. „Поради ограничувањата во движењето, родителите одлучуваат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни катастрофи. „Поради ограничувањата во движењето, родителите одлучуваат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ: Поради пандемијата со Ковид-19 децата се помалку се вакцинираат

УНИЦЕФ предупреди дека за време на пандемијата на коронавирусот, кога движењето е ограничено на милијарди луѓе, се спречува рутинско вакцинирање на многу деца и последиците би можеле да бидат особено тешки за најсиромашните, кои живеат во конфликтни земји или погодени од природни катастрофи. „Поради ограничувањата во движењето, родителите одлучуваат