Ќе ја преживееме ли 2021? Само ако го преживееме јануари!