притисни ентер »

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокoвата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокoвата размена со светот

Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4 милијарди евра, а увозот е зголемен

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4 милијарди евра, а увозот е зголемен

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокoвата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокoвата размена со светот

Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4 милијарди евра, а увозот е зголемен

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4 милијарди евра, а увозот е зголемен

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокoвата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокoвата размена со светот

Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4 милијарди евра, а увозот е зголемен

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4 милијарди евра, а увозот е зголемен

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

– Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4 милијарди евра, а увозот е зголемен

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Суфицит од околу 226 милијарди евра во еврозоната од стокавата размена со светот

Луксембург, 14 февруари 2020 (МИА) – Еврозоната оствари суфицит од 225,7 милијарди евра во стоковата размена со светот во 2019 година, се наведува во прелиминарните податоци на Евростат. Стоковниот извоз на еврозоната во трети земји во периодот јануари – декември 2019 година забележа раст од 2,7 отсто во однос на претходната година и изнесуваше 2.345,4