Тест за сопружници: „Скенирајте” го статусот на вашиот брак

Таа тврди дека има метод што може да ви понуди (точен) одговор на прашањето дали емоциите во вашиот брак се „спласнати”. Всушност, сето тоа е напишано во одговорите што ќе ги добиете откако ќе ги прочитате прашањата што таа ги смисли. Ако повеќето од вашите одговори се „да”, тоа значи дека имате причина да се сомневате дека вашиот брак е во криза.