притисни ентер »

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмал број на интернет измами

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмал број на интернет измами

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Продажба преку интернет: Во Грција и Унгарија најмалку измами кон клиентите

Продажба преку интернет: Во Грција и Унгарија најмалку измами кон клиентите

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмал број на интернет измами

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмал број на интернет измами

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Грција и Унгарија меѓу земјите со најмалку измами околу интернет-продажбата

Три отсто од интернет-страниците имаат доверба кај под 30 отсто од испитаниците, посочува глобалната анализа на 22,5 милиони интернет-страници на дигитални продавници. Натаму, се вели и дека 13 отсто од страниците уживаат доверба од 70 отсто или помалку. Како што објави страницата Скамадвајзер.ком, оттаму проверката ја извршиле со свој алгоритам врз