Облека и суеверија: Што носи среќа, а што несреќа?

Суеверијата се многу распространети меѓу народот. Некој навистина верува во тоа, а некој го чита само за забава. Во која и група да спаѓате, ние во продолжение ќе ве потсетиме на некои од најпопуларните суеверија поврзани со облеката. 1.Облека наопаку Ако случајно облечете парче облека наопаку, тој ден би требало да ви биде мошне среќен. Кога некој