притисни ентер »

Домашните и странските компании како соседи кои не комуницираат

Домашните и странските компании како соседи кои не комуницираат

Embedded video for Домашните и странските компании како соседи кои не комуницираат Македонските компании да чукнат на вратата на странските и да побараат соработка. Да не чекаат странците да дојдат и да ги прашаат дали сакаат да работат заедно. Според странските инвеститори во земјава, домашните компании не покажуваат иницијатива за да се вклучат посериозно

Домашните фирми треба да тропнат на врата кај странските инвеститори  и да прашаат „што можам да направам за вас“

Домашните фирми треба да тропнат на врата кај странските инвеститори и да прашаат „што можам да направам за вас“

Македонските компании да понудат квалитетни и стандардизирани производи, да се намали административниот товар и да продолжат реформите во образованието во насока на продуцирање кадри потребни за стопанството. Ова се само некои од условите за интензивирање на врските меѓу домашните фирми и странските инвеститори во земјава. Странските инвеститори сакаат

Квалитетни и стандардизирани производи услов за соработка со странските инвеститори

Квалитетни и стандардизирани производи услов за соработка со странските инвеститори

Македонските компании да понудат квалитетни и стандардизирани производи, да се намали административниот товар и да продолжат реформите во образованието во насока на продуцирање кадри потребни за стопанството. Ова се само некои од условите за интензивирање на врските меѓу домашните фирми и странските инвеститори во земјава. Странските инвеститори сакаат

Македонските компании да понудат квалитетни и стандардизирани производи, бараат инвеститорите

Македонските компании да понудат квалитетни и стандардизирани производи, бараат инвеститорите

Македонските компании да понудат квалитетни и стандардизирани производи, да се намали административниот товар и да продолжат реформите во образованието во насока на продуцирање кадри потребни за стопанството. Ова се само некои од условите за интензивирање на врските меѓу домашните фирми и странските инвеститори во земјава. Странските инвеститори сакаат

Потенцијал за соработка со странските инвеститори

Потенцијал за соработка со странските инвеститори

Потенцијалот на домашните фирми за соработка со странските инвеститори во слободните економски зони не е доволно искористен смета Фрек Јанмаат од делегацијата на Европската унија во земјава. На завршницата на проектот финансиран преку инструментот ИПА- лот 1 се препорачува натамошно подобрување на деловната клима и продолжување на реформите, зајакнување

Македонските фирми да тропнат на вратата на странските и да инсистираат на соработка

Македонските фирми да тропнат на вратата на странските и да инсистираат на соработка

Голем дел од македонските компании не ги исполнуваат стандардите за да станат добавувачи на странските инвеститори во зоните. Странците ги ангажираат домашните фирми за достава на храна, помали услуги и слично, но не и во синџирот на соработници во производството. Од Советот на странски инвеститори велат дека и македонските компании треба повеќе да

Квалитетни и стандардизирани производи услов за соработка со странските инвеститори

Квалитетни и стандардизирани производи услов за соработка со странските инвеститори

Странските инвеститори сакаат да ги вклучат македонските компании во својот бизнис, но од нив очекуваат сами да дојдат и да им тропнат на врата. Македонските компании да понудат квалитетни и стандардизирани производи, да се намали административниот товар и да продолжат реформите во образованието во насока на продуцирање кадри потребни за стопанството

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија"

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија"

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" и Техничкиот универзитет во Виена, организира конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори", во рамки на проектот кој се спроведува со

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Техничкиот универзитет во Виена, организира конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“, во рамки на проектот кој се спроведува со

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“ Стопанската комора на Македонија, во соработка со Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Техничкиот универзитет во Виена, организира конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Техничкиот универзитет во Виена, организира конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“, во рамки на проектот кој се спроведува со

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Техничкиот универзитет во Виена, организира конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“, во рамки на проектот кој се спроведува со

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија“

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Техничкиот универзитет во Виена, организира конференција „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“, во рамки на проектот кој се спроведува со

Домашните компании тешко фаќаат чекор со странските инвеститори

Домашните компании тешко фаќаат чекор со странските инвеститори

На малите и на средните компании им недостигаат соодветни сертификати, квалитет, опрема и технологија за поуспешно да се вклучат во синџирот на доставувачи на странските инвеститори во земјава. Во одредени ситуации проблематична е и цената на производите што ги нудат и времето на нивната испорака. Ова се главните заклучоци од двегодишниот проект „Зголемување

Македонските компании тешко склучуваат договори со странските компании

Македонските компании тешко склучуваат договори со странските компании

Embedded video for Македонските компании тешко склучуваат договори со странските компании Македонските компании се скапи, а имаат послаб квалитет, немаат серитфикати и се бавни при испорака на производите. Затоа е слаба соработката со странските компании кои инвестирале во земјава. Ова е заклучокот од проектот кој заедно го спроведоа Машинскиот факултет,

Како повеќе македонските компании да станат добавувачи на странските инвеститори?

Како повеќе македонските компании да станат добавувачи на странските инвеститори?

Во едногодишен процес беа имплементирани шест реални индустриски проекти кои што се темелат на претходно спроведените обуки. Целиот проект беше насочен кон метал преработувачката и автомобилската индустрија, каде што беа вклучени шест компании. Неколку од домашните компании беа во иницијална соработка додека пак останатите првиот контакт го остварија

Квалитетот и сертификатите- главни услови за поинтензивна соработка со странските инвеститори

Квалитетот и сертификатите- главни услови за поинтензивна соработка со странските инвеститори

Шест домашни мали и средни фирми од металопреработувачката и автомобилската индустрија учествуваа во проектот за нивно вклучување во синџирот на добавувачи на странските директни инвеститори во земјава, финансиски поддржан од Европската унија преку ИПА инструментот ЛОТ 1. Веќе има и конкретни резултати на воспоставена соработка, а како главни проблеми

Домашните добавувачи и странските директни инвеститори ќе ја подобруваат соработката преку проект

Домашните добавувачи и странските директни инвеститори ќе ја подобруваат соработката преку проект

На македонските мали и средни компании им недостасуваат соодветни сертификати, квалитет, опрема и технологија за поуспешно да се вклучат во синџирот на добавувачи на директните странски инвестиции во земјава, а некаде е проблем и цената на производите што ги нудат и времето на нивната испорака. Ова се дел од главните заклучоци на двегодишниот проект

Да се подобри соработката меѓу домашните добавувачи и странските директни инвеститори

Да се подобри соработката меѓу домашните добавувачи и странските директни инвеститори

Во рамките на проектот првично е направено истражување за барањата на директните странски инвеститори во земјава кон нашите компании. На македонските мали и средни компании им недостасуваат соодветни сертификати, квалитет, опрема и технологија за поуспешно да се вклучат во синџирот на добавувачи на директните странски инвестиции во земјава, а некаде