Денешните жени имаат многу повеќе сексуални соништа за разлика од нивните баби

Жените денес сонуваат 3 пати повеќе сексуални соништа во однос на нивните баби, покажало најновото истражување на оваа тема. Се смета дека до оваа промена придонела сексуалната револуција и новите трендови. Истражувањето се спровело во Германија и опфатило 2907 жени на возраст од 16 до 92 години, испитувајќи ги нивните соништа. --> Жените помлади од