притисни ентер »

Нови 5500 семејства корисници на социјална помош

Нови 5500 семејства корисници на социјална помош

ИЗВОР Телма | февруари 23, 2021 За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на гарантиран минимален доход или таканаречена социјална помош од почетокот на кризата до крајот на минатата година. -Гарантираниот минимален приход претставува облик на подддшка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот

Нови 5500 семејства корисници на социјална помош

Нови 5500 семејства корисници на социјална помош

-Гарантираниот минимален приход претставува облик на подддшка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот на пандемијата 27 илјади домаќинства беа во системот на приматели на гарантирана минимална помош, но, со оглед на тоа што пандемијата предизвика не само здравствена, туку и економска криза кај нас и во светот

Нови 5.500 семејства станале корисници на социјална помош во земјава

Нови 5.500 семејства станале корисници на социјална помош во земјава

За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на гарантиран минимален доход или таканаречена социјална помош од почетокот на пандемијата до крајот на минатата година. -Гарантираниот минимален приход претставува облик на поддршка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот на пандемијата 27.000 домаќинства

Нови 5.500 семејства корисници на социјална помош

Нови 5.500 семејства корисници на социјална помош

За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на гарантиран минимален доход или таканаречена социјална помош од почетокот на пандемијата до крајот на минатата година. -Гарантираниот минимален приход претставува облик на подддшка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот на пандемијата 27 илјади

Cиpoмaштиjaтa зa жaл pacтe..: Hoви 5.500 ceмejcтвa кopиcници нa coциjaлнa пoмoш

Cиpoмaштиjaтa зa жaл pacтe..: Hoви 5.500 ceмejcтвa кopиcници нa coциjaлнa пoмoш

За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на гарантиран минимален доход или таканаречена социјална помош од почетокот на пандемијата до крајот на минатата година. -Гарантираниот минимален приход претставува облик на подддшка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот на пандемијата 27 илјади

Нови 5.500 семејства корисници на социјална помош

Нови 5.500 семејства корисници на социјална помош

За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на гарантиран минимален доход или таканаречена социјална помош од почетокот на пандемијата до крајот на минатата година. – Гарантираниот минимален приход претставува облик на подддшка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот на пандемијата, 27 илјади

За околу 5.500 семејства зголемен бројот на приматели на социјална помош

За околу 5.500 семејства зголемен бројот на приматели на социјална помош

За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на гарантиран минимален доход или таканаречена социјална помош од почетокот на пандемијата до крајот на минатата година. -Гарантираниот минимален приход претставува облик на подддшка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот на пандемијата 27 илјади

Нови 5500 семејства корисници на социјална помош

Нови 5500 семејства корисници на социјална помош

За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на гарантиран минимален доход или таканаречена социјална помош од почетокот на пандемијата до крајот на минатата година. -Гарантираниот минимален приход претставува облик на подддшка и финансиска помош што ја добиваат семејствата во социјален ризик. Пред почетокот на пандемијата 27 илјади