притисни ентер »

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифаРКЕ не носи одлука за крајната тарифа на цената на водата туку определува минимална и максмална просечна тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифаРКЕ не носи одлука за крајната тарифа на цената на водата туку определува минимална и максмална просечна тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) ја информира јавноста дека не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните. Определувањето на тарифата на

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) ја информира јавноста дека не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните. „ РКЕ во моментот има ограничена

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) ја информира јавноста дека не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните. „ РКЕ во моментот има ограничена

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) ја информира јавноста дека не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните. „ РКЕ во моментот има ограничена

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) ја информира јавноста дека не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните. – РКЕ во моментот има ограничена

РКЕ не носи одлука за крајната тарифа на цената на водата туку определува минимална и максмална просечна тарифа

РКЕ не носи одлука за крајната тарифа на цената на водата туку определува минимална и максмална просечна тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) ја информира јавноста дека не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните. Определувањето на тарифата на

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна цена на водата, само предлага минимална и максимална цена

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) ја информира јавноста дека не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните. „ РКЕ во моментот има ограничена

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Регулаторна комисија им остава можност на општините да ја зголемат цената на водата

Регулаторна комисија им остава можност на општините да ја зголемат цената на водата

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајната тарифа за цената на водата

Бислимоски: РКЕ не носи одлука за крајната тарифа за цената на водата

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

– Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Ние не носиме одлука, вели Бислимовски, во однос на зголемување на цената на водата во Штип

Ние не носиме одлука, вели Бислимовски, во однос на зголемување на цената на водата во Штип

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Бислимовски: РКЕ не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) не носи одлука за крајна тарифа за цената на водата, туку определува минимална и максимална просечна тарифа во рамки на која советот на општината на предлог на комуналните претпријатија носи одлука за висината на тарифата за граѓаните, информираат од РКЕ. Во однос на одлуката за просечната тарифа

Бислимовски и локалната самоуправа во Штип си ја префрлаат топката за поскапувањето на водата во Штип

Бислимовски и локалната самоуправа во Штип си ја префрлаат топката за поскапувањето на водата во Штип

Регулаторна комисија предлага минимална и максимална просечна тарифа за цената на вода, а која цена ќе ја избере е одлука на Јавното комуналното комунално претпријатие, во овој случај ЈКП „Исар” од Штип, кое Предлог одлуката ја доставува до Советот на Општина Штип, посочи за МИА, претседалот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимоски

Бислимоски: Регулаторна комисија предлага минимална и максимална цена на водата за пиење, која ќе биде цената е одлука на ЈКП „Исар” Штип

Бислимоски: Регулаторна комисија предлага минимална и максимална цена на водата за пиење, која ќе биде цената е одлука на ЈКП „Исар” Штип

Регулаторна комисија предлага минимална и максимална просечна тарифа за цената на вода, а која цена ќе ја избере е одлука на Јавното комуналното комунално претпријатие, во овој случај ЈКП „Исар” од Штип, кое Предлог одлуката ја доставува до Советот на Општина Штип, посочи за МИА, претседалот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимоски