Селските, градските деца и партиите

Венко Андоновски Во овие скици пишувам за човекот, онаков каков што би требало да биде, ама нужно го допирам и човекот онаков каков што е, а не треба да биде – партискиот човек, отруен од метафизичката, тоталитарна идеологија на партијата. Без разлика колку партијата се прогласувала за демократска, таа во суштина останува метафизичка заедница што