Плитки надежи

Прават сѐ против сите што можат да ги загрозат моќта, капиталот и профитот на нивните газди. Но, нивните надежи се плитки. Не постои крај на борбата за слобода и еднаквост, ниту постои голема империја што не паднала и не пропаднала. Дали светот може да се смета за слободен ако е поделен на сфери на интерес помеѓу големите сили? Или, можеби треба да