притисни ентер »

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Демир Хисар и Крушево добиваат сопствени регистарски ознаки

Демир Хисар и Крушево добиваат сопствени регистарски ознаки

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина  Крушево и го одобри барањето за добивање  на сопствени регистарски ознаки на возилата. „Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија

Два града во Македонија добија свои регистарски ознаки на возилата

Два града во Македонија добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат

Демир Хисар и Крушево со свои регистарски таблички

Демир Хисар и Крушево со свои регистарски таблички

Според Министерството за внатрешни работи, на барање на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево, се одобрени регистарски таблички за возила од овие градови. За областа на Демир Хисар, кодот на регистарски таблички ќе биде ДХ, а за областа Крушево, регистарските таблички ќе бидат со предзнак КШ. Одлуката за измена на Правилникот од областа

Крушевчани и демирхисарци си добија свои регистарски таблички

Крушевчани и демирхисарци си добија свои регистарски таблички

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат

Демир Хисар и Крушево ќе си возат со сопствени ознаки

Демир Хисар и Крушево ќе си возат со сопствени ознаки

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и на општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата, соопштија оттаму. – Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки и стапува во сила осмиот ден од  денот на

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е „DH“, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е „KS“. Од МВР информираат

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат

Демир Хисар и Крушево со свои регистарски ознаки – DH и KS

Демир Хисар и Крушево со свои регистарски ознаки – DH и KS

Министерството за внатрешни работи соопшти дека по барање на граѓаните на општина Демир Хисар и општина  Крушево, одобри регистарски ознаки на возилата од овие места. За подрачјето на  Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката  на регистарските таблици е KS. Одлуката за изменување на правилникот

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат