притисни ентер »

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производство во преработувачката индустрија имаат недостигот на квалификувана работна сила ( 26,8 проценти), недоволната странска и домашна побарувачка кои учествуваат со по 16,6 односно 14,9 проценти, како и неизвесното економско опкружување со 10,7 проценти. Државниот завод за статистика денеска

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Прометот во индустријата во март 2019 година во однос на март 2018 година бележи раст од 13,5 отсто, објави Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во март 2019 година, во однос на март 2018 година, бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 13.8 отсто, капитални производи

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Прометот во индустријата во март 2019 година во однос на март 2018 година бележи раст од 13,5 отсто, објави Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во март 2019 година, во однос на март 2018 година, бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 13.8 отсто, капитални производи

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производство во преработувачката индустрија имаат недостигот на квалификувана работна сила ( 26,8  проценти), недоволната странска и домашна побарувачка кои учествуваат со по 16,6  односно 14,9 проценти, како и неизвесното економско опкружување со 10,7 проценти . Државниот завод за статистика денеска

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производство во преработувачката индустрија имаат недостигот на квалификувана работна сила ( 26,8 проценти), недоволната странска и домашна побарувачка кои учествуваат со по 16,6 односно 14,9 проценти, како и неизвесното економско опкружување со 10,7 проценти. Државниот завод за статистика денеска

Преработувачката индустрија кубури со квалификувана работна сила

Преработувачката индустрија кубури со квалификувана работна сила

Индексот во април 2019 година е зголемен за 0.1 процентен поен во однос на март 2019 година и изнесува 20.8, а во однос на април 2018 година е зголемен за 1.5 процентни поени. Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во април 2019 година е зголемен за 0.1 процентен поен во однос

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производство во преработувачката индустрија имаат недостигот на квалификувана работна сила ( 26,8  проценти), недоволната странска и домашна побарувачка кои учествуваат со по 16,6  односно 14,9 проценти, како и неизвесното економско опкружување со 10,7 проценти . Државниот завод за статистика денеска

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Прометот во индустријата во март 2019 година во однос на март 2018 година бележи раст од 13,5 отсто, објави Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во март 2019 година, во однос на март 2018 година, бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 13.8 отсто, капитални производи

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Прометот во индустријата во март 2019 година во однос на март 2018 година бележи раст од 13,5 отсто, објави Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во март 2019 година, во однос на март 2018 година, бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 13.8 отсто, капитални производи

Растe прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Растe прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Прометот во индустријата во март 2019 година во однос на март 2018 година бележи раст од 13,5 отсто, објави Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во март 2019 година, во однос на март 2018 година, бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 13.8 отсто, капитални производи

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Недостигот на квалификувана работна сила се одразува на преработувачката индустрија

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производство во преработувачката индустрија имаат недостигот на квалификувана работна сила ( 26,8  проценти), недоволната странска и домашна побарувачка кои учествуваат со по 16,6  односно 14,9 проценти, како и неизвесното економско опкружување со 10,7 проценти . Државниот завод за статистика денеска

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Раст на прометот на индустријата и на домашниот и на странскиот пазар

Прометот во индустријата во март 2019 година во однос на март 2018 година бележи раст од 13,5 отсто, објави Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во март 2019 година, во однос на март 2018 година, бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 13.8 отсто, капитални производи

Бројот на странските туристи е зголемен, а намалени ноќевањата

Бројот на странските туристи е зголемен, а намалени ноќевањата

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во март 2019 година изнесува 54 826, а бројот на ноќевањата изнесува 112 770. Бројот на туристите во март 2019 година, во однос на март 2018 година, е зголемен за 1.8 %, а бројот на ноќевањата е зголемен за 3.8 %. Бројот на домашните туристи во март 2019 година, во однос на март

Скопје стана се повеќе посетуван град - еве колку туристи имало во март

Скопје стана се повеќе посетуван град - еве колку туристи имало во март

Бројот на туристите во март 2019 година, во однос на март 2018 година, е зголемен за 1.8 отсто, а бројот на ноќевањата за 3.8 отсто, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во март 2019 година изнесува 54.826, а бројот на ноќевањата изнесува 112.770. Бројот на домашните туристи во март 2019 година, во однос на март

Во март повеќе туристи и ноќевања

Во март повеќе туристи и ноќевања

Бројот на туристите во март 2019 година, во однос на март 2018 година, е зголемен за 1.8 отсто, а бројот на ноќевањата за 3.8 отсто, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во март 2019 година изнесува 54.826, а бројот на ноќевањата изнесува 112.770. Бројот на домашните туристи во март 2019 година, во однос на март

Скопје врие од туристи

Скопје врие од туристи

Бројот на туристи во март 2019 година, во однос на март 2018 година, е зголемен за 1,8 отсто, а бројот на ноќевањата за 3,8 отсто, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во март 2019 година изнесува 54 826, а бројот на ноќевањата 112 770. Бројот на домашните туристи во март 2019 година, во однос на минатата година,

Скопје врие од туристи

Скопје врие од туристи

Бројот на туристи во март 2019 година, во однос на март 2018 година, е зголемен за 1,8 отсто, а бројот на ноќевањата за 3,8 отсто, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во март 2019 година изнесува 54 826, а бројот на ноќевањата 112 770. Бројот на домашните туристи во март 2019 година, во однос на минатата година,

Скопје стана се повеќе посетуван град - еве колку туристи имало во март?

Скопје стана се повеќе посетуван град - еве колку туристи имало во март?

Бројот на туристите во март 2019 година, во однос на март 2018 година, е зголемен за 1.8 отсто, а бројот на ноќевањата за 3.8 отсто, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во март 2019 година изнесува 54.826, а бројот на ноќевањата изнесува 112.770. Бројот на домашните туристи во март 2019 година, во однос на март