Дредпен се извини за графитот под мозаикот на Чемерски