Стилизирани и шик на работа и на 30+ степени

Со своите 30+ степени, летото е секогаш предизвик како најсоодветно да се дотераме за на работа. Тоа подразбира облека која ќе исполнува неколку критериуми: ќе биде пријатна за носење, изработена од материјали што ќе ѝ дозволат на кожата да дише, ќе соодветствува на нашиот веќе изграден деловен имиџ, но и на работната функција што ја обавуваме... Според