Трпкова: Лесно се живее овде сѐ уште со ква, ква и гра, гра

Синоличка Трпкова , професор на ФДУ и актерка, пред некој ден даде поддршка на членовите на Културно Ехо, кои на Отворен ден во Владата ја изложија својата идеја напуштената фабрика ,,Купром“ да се претвори во студентски град. Таа праша зошто олку интелигентна, визионерска и креативна идеја на ,,Културно ехо”, која покажува дека имаме сѐ уште млади