И тоа е можно – требаше да играат на трева, а на крајот играа на тврда подлога