ВИДЕО | Јане Чаловски: Нужно е министерството да ги промени начините на работење со независниот културен сектор

ЈАДРО – Асоцијацијата на независната културна сцена реагира на начинот на кој се спроведуваат проектите добиени преку конкурсот за проекти од национален интерес. Независната сцена смета дека е потребно подобрувањето на административните постапки и техники на Министерството за култура. Асоцијацијата упати отворено писмо до Министерството и лично до