притисни ентер »

И покрај заострените мерки, автомобилите и натаму се едни од најголемите загадувачи во Европската Унија

И покрај заострените мерки, автомобилите и натаму се едни од најголемите загадувачи во Европската Унија

Транспортот учествува со 30-ина проценти во вкупната емисија на јаглероден диоксид во Европската Унија и автомобилите се најголеми загадувачи. До 2050 година, ЕУ планира да ги намали емисиите на стакленичките гасови за 60%, во споредба со нивото од 1990. Постојат два начина за намалување на емисијата на штетни гасови од возилата: производство на енергетски

Загадување – горива

Загадување – горива

Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската унија. Од нив, речиси 72 проценти се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. ЕУ има за цел да ги намали емисиите на стакленички гасови за 60 проценти

Нема црно – бел одговор за тоа кој загадува повеќе, дизелот или бензинот

Нема црно – бел одговор за тоа кој загадува повеќе, дизелот или бензинот

Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската унија. Од нив, речиси 72 проценти се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. ЕУ има за цел да ги намали емисиите на стакленички гасови за 60 проценти

Загадување – горива

Загадување – горива

Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската Унија. Од нив, речиси 72 проценти се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на

Загадување – горива и сообраќајот

Загадување – горива и сообраќајот

Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската унија. Од нив, речиси 72 процент и се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. ЕУ има за цел да ги намали емисиите на стакленички гасови за 60 проценти

Загадување – горива

Загадување – горива

Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската унија. Од нив, речиси 72 проценти се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. ЕУ има за цел да ги намали емисиите на стакленички гасови за 60 проценти

Загадување – горива

Загадување – горива

Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската унија. Од нив, речиси 72 проценти се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. ЕУ има за цел да ги намали емисиите на стакленички гасови за 60 проценти

Загадување – горива

Загадување – горива

Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската унија. Од нив, речиси 72 проценти се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. ЕУ има за цел да ги намали емисиите на стакленички гасови за 60 проценти

Загадување – горива

Загадување – горива

Загадување – горива Вкупниот транспорт учествува со околу 30 проценти од вкупната емисија на ЦО2 во Европската унија. Од нив, речиси 72 проценти се од патниот транспорт. Автомобилите се најголеми загадувачи и се одговорни за 60,7 проценти од вкупната емисија на ЦО2 од патниот транспорт во Европа. ЕУ има за цел да ги намали емисиите на стакленички гасови