притисни ентер »

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема да презема дополнителни мерки кон даночните обврзници. „Градот Скопје, согласно со одредбите на Законот

Град Скопје: Нема да има присилна наплата кон долговите на даночните обврзници

Град Скопје: Нема да има присилна наплата кон долговите на даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми“, Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема да презема дополнителни мерки кон даночните обврзници. „Градот Скопје, согласно со одредбите на Законот

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема да презема дополнителни мерки кон даночните обврзници. „Градот Скопје, согласно со одредбите на Законот

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема да презема дополнителни мерки кон даночните обврзници. „Градот Скопје, согласно со одредбите на Законот

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми“, Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми“, Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми", Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми“, Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми”, Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да презема никакви дополнителни мерки и присилна наплата кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми“, Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да врши присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема да презема дополнителни мерки кон даночните обврзници. „Градот Скопје, согласно со одредбите на Законот

Град Скопје нема да прави присилна наплата кон даночните обврзници

Град Скопје нема да прави присилна наплата кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми“, Град Скопје преку соопштение ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба нема

Град Скопје нема да презема дополнителни мерки кон даночните обврзници

Град Скопје нема да презема дополнителни мерки кон даночните обврзници

Во врска со манипулациите и дезинформациите што се појавија во одредени „медиуми“, Град Скопје ги информира граѓаните дека решенијата за данок на имот и фирмарина коишто сега поштенски пристигнуваат на нивните адреси беа испратени пред да се случи епидемијата со коронавирусот во нашата држава, но поради новонастанатата состојба НЕМА ДА ПРЕЗЕМА ДОПОЛНИТЕЛНИ