Власт ли е ова или панаѓур?

Во нормалните демократии, покрај кривичната, материјалната и моралната одговорност, за носителите на јавна функција, постои и нешто што се вика политичка одговорност – термин непознат за нашиов ендемски вид политичари од која било провиниенција или национална припадност Неодамнешното испитување на јавното мнение организирано од страна на МЦМС и ТВ