притисни ентер »

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули 2019 година е намален за 0.1 процентен поен во однос на јуни 2019 година и изнесува 21.2, а во однос на јули 2018 година е зголемен за 1.3 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јули 2019, во однос

Прометот во индустријата на домашниот пазар со пораст кај капиталните производи за 53.2 %

Прометот во индустријата на домашниот пазар со пораст кај капиталните производи за 53.2 %

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата, вкупно, во јуни 2019 година, во однос на јуни 2018 година, изнесува 95.3. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во јуни 2019 година, во однос на јуни 2018 година, бележи опаѓање кај Интермедијарни производи, освен енергија за 5.3 %,

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Понеповолна економската состојба во преработувачката индустрија на месечно ниво

Понеповолна економската состојба во преработувачката индустрија на месечно ниво

Според оценката на раководителите на фирмите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули во однос на јуни годинава е намален за 0,1 процентен поен и изнесува 21,2, а во однос на јули лани е зголемен за 1,3 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јули споредено со јуни годинава е понеповолна, очекувањата

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Во преработувачката индустрија економската состојба е понеповолна во јули

Во преработувачката индустрија економската состојба е понеповолна во јули

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јули 2019 година изнесува 69,5  проценти од нормалното искористување. Според оценката на раководителите на фирмите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули во однос на јуни годинава е намален за 0,1 процентен поен и изнесува 21,2, а во однос на јули лани е зголемен

Понеповолна економската состојба во преработувачката индустрија на месечно ниво

Понеповолна економската состојба во преработувачката индустрија на месечно ниво

Понеповолна економската состојба во преработувачката индустрија на месечно ниво Според оценката на раководителите на фирмите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули во однос на јуни годинава е намален за 0,1 процентен поен и изнесува 21,2, а во однос на јули лани е зголемен за 1,3 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста

Прометот во индустријата зголемен за 9,5% во споредба со ланското прво полугодие

Прометот во индустријата зголемен за 9,5% во споредба со ланското прво полугодие

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во јуни 2019 година, во однос на јуни 2018 година, е намален кај Интермедијарни производи, освен енергија, за 5,3  проценти, Капитални

Во јуни е забележан пад во прометот на индустријата

Во јуни е забележан пад во прометот на индустријата

Податоците на ДЗС покажуваат зголемување на истиот на годишно ниво. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата, вкупно, во јуни 2019 година, во однос на јуни 2018 година, изнесува 95.3. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во јуни 2019 година, во однос на јуни 2018 година,

Понеповолна економската состојба во преработувачката индустрија на месечно ниво

Понеповолна економската состојба во преработувачката индустрија на месечно ниво

Според оценката на раководителите на фирмите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули во однос на јуни годинава е намален за 0,1 процентен поен и изнесува 21,2, а во однос на јули лани е зголемен за 1,3 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јули споредено со јуни годинава е понеповолна, очекувањата

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се понеповолни

Очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се понеповолни

Според оценката на раководителите на фирмите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули во однос на јуни годинава е намален за 0,1 процентен поен и изнесува 21,2, а во однос на јули лани е зголемен за 1,3 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јули споредено со јуни годинава е понеповолна, очекувањата

ДЗС: Прометот во индустријата во јуни паднал за 7,5 отсто во однос на мај

ДЗС: Прометот во индустријата во јуни паднал за 7,5 отсто во однос на мај

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Економската состојба поповолна во однос на ланскиот јули

Економската состојба поповолна во однос на ланскиот јули

Оценката за економската состојба на фирмите во јули во однос на јуни годинава е понеповолна, а поповолна во однос на јули лани. Се очекува бројот на вработените да се намали. Според оценката на раководителите на фирмите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули во однос на јуни годинава е намален за 0,1 процентен поен и изнесува

Прометот во индустријат во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто

Прометот во индустријат во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата